Sīkdatņu politika

Kas ir sīkdatnes?


Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu interneta mājaslapas funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. Sīkdatņu lietošana ir pilnībā droša Jūsu ierīcēm un informācijai, kas tajās tiek uzkrāta. 


Kādēļ mēs lietojam sīkdatnes?


Mēs izmantojam sīkdatnes, tiecoties uzlabot mūsu interneta mājas lapu un atvieglot tās izmantošanu. Sīkdatnes tāpat izmantojam, cenšoties individualizēt Jūsu mājas lapas pārlūkošanas pieredzi un Jums sniegto mājas lapas saturu, kā arī sniedzot piedāvājumus, kas būtu aktuāli tikai Jums. Ar sīkdatnēm mēs analizējam Jūsu mājas lapas pārlūkošanas vēsturi un šos datus izmantojam, cenšoties sniegt Jums iespēju izmantot mūsu pakalpojumus, statistisko analīžu nolūkiem, vēloties Jums piedāvāt komerciāla un reklāmas satura piedāvājumus. Jūsu bezpersoniskie pārlūkošanas dati, ar kuriem nav iespējams noteikt personību, iespējams tiks nodoti reklāmas pakalpojumu sniegšanas partneriem.

Kādas sīkdatnes mēs lietojam?

Tehniskās sīkdatnes. Tehniskās sīkdatnes Jūsu iekārtā palīdz pārlūkot interneta mājas lapas saturu. Pateicoties tehniskajām sīkdatnēm, tiek nodrošināta interneta mājas lapas funkcionalitāte, piemēram, mājas lapas pārlūkošanas piemērošana Jūsu ierīces ekrāna lielumam. Tehniskās sīkdatnes ir obligātas, lai atbilstoši darbotos interneta mājas lapa. Tehniskās sīkdatnes tāpat nodrošina, ka sniedzot piekrišanu, to nevajadzēs dot atkārtoti katru reizi apmeklējot mūsu interneta mājas lapu. 

Šīs sīkdatnes par Jums neievāc informāciju, kura vēlāk tiktu izmantota pārdošanas un tirgdarbības nolūkiem. 

Funkcionālās sīkdatnes. Funkcionālās sīkdatnes ir paredzētas interneta mājas lapas funkcionalitātes uzlabošanai, kā arī izveidot interneta mājas lapas lietošanu ērtāku un efektīgāku. Funkcionālās sīkdatnes var būt izmantojamas Jūsu izvēlētās interneta mājas lapas valodas saglabāšanai, ja nepieciešams, funkcionālās sīkdatnes tāpat palīdz automātiski atcerēties reģistrācijas datus, saglabāt izvēlēto preču grozu un veikt līdzīgas interneta mājas lapas funkcijas, lai saglabātu un atcerētos Jūsu veiktās darbības. 

Šīs sīkdatnes par Jums neievāc informāciju, kura vēlāk tiktu izmantota pārdošanas un tirgdarbības nolūkiem.

Analītiskās sīkdatnes. Ar analītiskajām sīkdatnēm mēs cenšamies labāk iepazīt mūsu interneta mājas lapas apmeklētājus, lai varētu pēc iespējas efektīgāk piemērot mūsu interneta mājas lapas sniegtos pakalpojumus Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Pateicoties analītiskajām sīkdatnēm, analizējam savus pakalpojumus, ko darām pareizi, ko vajadzētu pilnveidot. Analītiskās sīkdatnes tāpat mums palīdz uzlabot savu darbu un nodrošināt, ka Jūsu apmeklējumi mūsu interneta mājas lapā Jums būtu lietderīgi un preces būtu aktuālas. Ar analītiskajām sīkdatnēm iegūtā informācija ir vispārējā un tā nav individualizēta. Analītisko sīkdatņu informācija var būt izmantota, cenšoties parādīt populārākās aplūkotās preces, sniegt informāciju par šobrīd aktuālākajām precēm un citu lietderīgu informāciju, kad Jūs pārlūkojat mājas lapu. Analītiskās sīkdatnes var būt izmantojamas arī tad, kad tiecamies novērtēt mūsu reklāmas kompāniju lietderīgumu.

Reklāmas (komerciālās) sīkdatnes. Reklāmas (komerciālās) sīkdatnes izmantojam, tiecoties individualizēt Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums atainoto saturu, kā arī sniegt piedāvājumus, kuri būtu aktuāli tieši Jums. Ar reklāmas sīkdatnēm tiek analizēta pārlūkošanas vēsture un šie dati tiek izmantoti, cenšoties piedāvāt Jum komerciāla satura piedāvājumus. Jūsu bezpersoniskie pārlūkošanas dati, ar kuriem nav iespējams noteikt personību, iespējams tiks nodoti reklāmas pakalpojumu sniegšanas partneriem.


Kā iespējams pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus?


Sīkdatnes varat pārvaldīt caur savas izmantojamās pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kuras sīkdatnes vēlaties akceptēt un kuras izdzēst. No sīkdatnēm varat atteikties, jebkurā laikā izdzēšot sīkdatnes no savas pārlūkprogrammas, kurā tās saglabātas. Sīkdatņu pārvaldīšanas vieta ir atkarīga no Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas. Ja vēlaties uzzināt vairāk, kā kārtot un likvidēt Jūsu pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes, varat apmeklēt Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas interneta mājas lapu vai aplūkot īsu instrukciju par populārākajām pārlūkprogrammām šeit: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Ir svarīgi zināt, ka nebūs iespējams izmantot mājas lapu, atsakoties no tehniskajām, funkcionālajām un analītiskajām sīkdatnēm, tādēļ sīkdatnes dzēst un bloķēt mēs nerekomendējam.

 

Copyright © 2019 UAB New Nordic